Maksoft.net

Наред с печатните материали ние изработваме и презентационни материали в електронен вид.

Изработваме мултимедийни рекламни презентации или приемаме готови такива. Изработваме презентационни дискове, обложки за дискове, рекламни USB флаш памети със или без запис.

Всички рекламни мултимедийни продукти и носители са брандирани с логото на фирмата.

Рекламни презентации, рекламни дискове

 

Презентационни дискове

CD етикети

Изработката на презентационнен диск се калкулира в зависимост от сложността на съдържанието му.

 
 Софарма бизнес Тауърс - най-модерните и привлекателни еко сгради в Югоизточна Европа. Управлението на светлината в сградата става чрез модерни щори, които автоматично се променят в зависимост от времето навън.  >> for Огнян Донев krib.bg  

 
>>

Home /  /  /  / Мултимедиа

Follow us

Enquiry

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT