Maksoft.net

CD етикети

Изработката на презентационнен диск се калкулира в зависимост от сложността на съдържанието му.

Дискът може да съдържа информацията от сайта на Вашата компания (в HTML и Flash) във вид на текстове, снимки, видео, звук.

В този случай изработката му се ценообразува еквивалентно на цените за изработка на интернет сайт.

Ако интернет сайтът Ви е вече изработен от нас практически, изработка съдържанието на презентационния диск не се заплаща.

 


Home /  /  /  /  / Презентационни дискове

Follow us

Enquiry

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT